Финансови пазари

Услуги на финансовите пазари от Texim Bank са по-достъпни от всякога – валутна търговия, дългови инструменти, регистрационно агентство и др.

Валутна търговия

Валутна търговия от Тексим Банк. Персонализирани услуги за лесен и бърз обмен на валута при отлични пазарни условия и без комисиони

Дългови инструменти

Сделки с дългови финансови инструменти от Texim Bank. Покупко-продажба на всички финансови инструменти, търгувани на Българска фондова борса

Регистрационно агентство

Регистрационно агентство от Texim Bank. Сделки с финансови инструменти, искане за състояние на портфейл и др.