Дългови инструменти

  • Искаш да инвестираш в дългови инструменти?
  • Търсиш надежден инвестиционен посредник?
  • Texim Bank е твоят доверен  партньор!

Ние ти предлагаме:

  • Достъп до български и международни пазари.
  • Възможност за инвестиции в дългови инструменти (корпоративни облигации и ДЦК), чрез които може да реализирате  доход през годините.

Какво е необходимо и друга полезна информация

Условия

  • Открита сметка, по която ще се отразяват операциите с ценни книжа по Вашият портфейл.
  • Сключване на договор за инвестиционно посредничество с Texim Bank.

Необходими документи

  • Лична карта или паспорт.
  • Изрично нотариално заверено пълномощно, ако сте пълномощник.

 

* В зависимост от конкретния случай може да се изискват допълнителни документи.

 

 

Информация съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576

Свържи се с нас