Апрувър

Сигурно и комфортно банкиране с Апрувър

 • Допълнително удобство и защита при изпълнение на банкови преводи!
 • Средство за потвърждение на наредени операции през системата за Интернет банкиране.
 • Осигурява сигурност, контрол, удобство и мобилност при потвърждаването на операции.

Изтегляне и инсталиране

 • Aпрувър на Texim Bank

  • 7 дни в седмицата
  • В офис, навън или у дома
  • Бързо, лесно, сигурно и удобно

Какви са предимствата?

Инсталиране на Апрувър сега със следните предимства:
 • Удобно

  Извършване всички фирмени и лични плащания в удобно време и място, без да посещаване на офис на Texim Bank.

 • Изгодно

  Без такса за регистрация, по-ниски такси за преводи в лева, без такса превод между собствени сметки

 • Сигурно

  Идентифициране с квалифициран електронен подпис (КЕП) и парола

С Апрувър е лесно да:

 • се потвърждават всички видове банкови преводи, наредени през системите за дистанционно банкиране, които Texim Bank предлага.
 • се следи всеки нареден превод с възможност за потвърждение или отказ от изпълнение.
 • постигне високо ниво на сигурност при потвърждаване на нареждания, което се постига чрез създадения алтернативен канал на потвърждаване без възможност за модифициране на първоначално въведените параметри.
 • се поддържат комбинациите на правата за потвърждаване, които са декларирани от при тяхното обслужване.
 • да бъде използвано на няколко устройства едновременно. За работата на мобилното приложение Апрувър се изисква Интернет свързаност. Ето ги нашите Тарифи и Лихви.

Как се активира?

Информация как се активира Апрувър само в няколко стъпки:
 • 1
  Регистрация
  • За регистрация за интернет банкиране: https://web.teximbank.bg меню “Регистрация”.
 • 2
  Избиране на опция
  • Избор на една от двете опции за регистрация – “Регистрация на потребител с Квалифициран електронен подпис” или “Регистрация на потребител без Квалифициран електронен подпис”.
 • 3
  Попълване на данни
  • Попълване на своите персонални данни, потребителско име, парола и e-mail.
  • Регистрация може да се извърши и в удобен за теб офис на Texim Bank.
 • 4
  Потвърждение
  • При извършена регистрация и след потвърждение на имейла за нея, следва да посещение в офис на Texim Bank в срок от 7 календарни дни, за да се активира регистрацията за услугата Интернет банкиране.
 • 5
  Документ за самоличност
  • За целта е необходимо да се представи документ за самоличност и да се подпишат документите за регистрация.
 • 6
  Юридическо лице
  • При регистрация на юридическо лице, когато регистрацията не се извършва от законните представители, а от пълномощник въз основа на нотариално заверено пълномощно, пълномощното следва да бъде по образец на Texim Bank.
 • 7
  Вход в системата
  • При първоначален вход в системата, е необходимо да се инсталира сертификат за Квалифициран електронен подпис (КЕП), ако първоначалната регистрация е била без КЕП или сертификатът е бил преиздаден.
 • 8
  Квалифициран електронен подпис
  • Преди да бъде стартиран уеб браузъра, Квалифицираният електронен подпис се поставя в USB порта на компютъра.
  • Стартира се уеб браузъра. Въвежда се URL адреса на системата – https://web.teximbank.bg. Избира се меню „Управление на сертификати“. Визуализира се активен ред „Регистрация на Квалифициран електронен подпис“ и екран с данните за КЕП.
 • 9
  Генериран код
  • В случай, че има генериран код за еднократно използване, той се въвежда в указаното за това поле от документ „Искане за регистрация/промяна за извършване на банкови операции“, екземпляр, който е предоставен в офис Texim Bank при потвърждението на регистрацията.