Валутна търговия

Имаш необходимост да закупиш или продадеш валута на изгоден курс?

Ние ти предлагаме:

  • Широк кръг от чуждестранни валути EUR, USD, GBP, CHF, SEK, DKK, NOK, JPY, TRY и CAD
  • Изключително изгоден курс, съобразен с международните валутни пазари.
  • Без допълнителни такси и комисиони.
  • Обмяна на валута включително чрез онлайн и мобилно банкиране.
  • Нисък праг за договаряне на преференциален курс за суми над 5 000 EUR или равностойността им в друга валута, възможност за директно договаряне с дилърите в дирекция „Парични пазари и ликвидност“

Валутна информация

към 19.06.2024

валуталоткупува касовопродава касовокупува безкасовопродава безкасовофиксинг БНБ

Свържи се с нас