Кредитна карта Visa Corporate Gold

Картата, с която Вашият бизнес работи!

 • Предназначена за юридически лица, еднолични търговци или лица, упражняващи свободни професии и занаятчийска дейност
 • Създадена специално за нуждите на бизнеса, за да улесни платежните процеси.

 

Удобствата, с които разполагате

 • Ефективна

  Ефективен контрол и оптимизация на разходите

 • Гъвкава

  Револвиращ кредитен лимит за оборотни средства за срок от 3 години

 • Изгодна

  Без такса за кандидатстване и издаване

Предимства

Допълнителни опции, предимства и предложения

 • 3DS Плащания в Интернет

  • Максимална сигурност при онлайн разплащанията
  • Потвърждавате плащания чрез статична и динамична пароли или чрез биометрична автентикация
 • Съвети за сигурност

  • При теглене на средства от АТМ
  • При плащане на стоки и услуги в Интернет
  • При плащане на физически ПОС терминал
 • Промоции, свързани с карти

  • Текущи промоции и игри
  • Ползвай карта и спечели