SMS за транзакции с карта

Какво предлагаме:

  • SMS известяването е допълнителен начин да следиш за коректност на своите транзакции и да предпазиш своята карта срещу евентуални измами.
  • Получаваш информация за всяка направена транзакция на ПОС терминал или банкомат чрез SMS, който съдържа данни за датата, мястото и часа на извършената транзакция.
  • Срещу символична годишна такса можеш да добавиш всички свои карти, издадени от Texim Bank.
  • Услугата е достъпна за всички физически и юридически лица, притежаващи персонална или фирмена карта, издадена от Texim Bank.

Как да заявя?

Такси и комисионни
  • Услугата е достъпна за всички физически и юридически лица, притежаващи персонална или фирмена карта, издадена от Texim Bank.
  • Клиентът заплаща стойността на всяко SMS известие (0,15 лв.) от предварително удържан от картата депозит в размер на 5, 10, 20 или 50 лв.
  • Тарифа на банката

 

Цени на мобилната услуга

Абонамент

2.40 лв. годишна такса за ползване на услугата /независимо от броя регистрирани карти/

SMS

0.15 лв. такса на оператора за едно SMS съобщение