Финансов речник

А

АТМ

Automated Teller Machine (ATM) или банкомат, както е по-известен като наименование в България, представлява електронен терминал, на който могат да се теглят пари в брой. В зависимост от технологичните настройки повечето банкомати предлагат възможности: да се променя ПИН-код на картата, справка за последни 5 транзакции, да се проверява наличност по картата, да се прехвърлят суми и други функции /като плащане на периодични сметки и сметки към търговци и др./. Някои видове терминали предлагат и услугата „внасяне на пари“.

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ъ

Ю

Я