SMS за наличности по карти

Наличността по картата или сметката сега е още по-достъпна с SMS известяване от Texim Bank!

 • Услугата е напълно безплатна за клиенти на Texim Bank. Без годишни такси и такси за регистрация.
 • Сигурност – услугата е достъпна само от посочения от клиента GSM номер и с персонален код.
 • Проверка на салдото – безплатно (клиентът заплаща само изпратения от него SMS според тарифния план на неговия мобилен оператор).

С регистрация за услугата можете да се провери актуалната наличност по картите, издадени от Texim Bank:

 • Visa Gold
 • Visa Platinum
 • Visa Corporate Gold

Необходимо е да се изпрати кратко съобщение от мобилен телефон, подаден при абонирането за услугата с текст „N“, последван от 4-цифрения персонален код, получен при регистрацията в банката на номер:

 • 088 19 00 91 за А1
 • 16 18 за Yettel и Vivacom

Условия, Такси и Комисионни

 • С посещение на офис на Texim Bank лесно се заявява ползване на услугата, при посочване на номерата на картите, за които тя да бъде валидна.
 • Услугата е напълно безплатна за клиенти на Texim Bank. Без годишни такси и такси за регистрация.
 • Заплаща се единствено цената на изпратен SMS със запитване за наличност според индивидуалния тарифен план към мобилния оператор.
 • SMS за наличност може да изпраща само от мобилния номер, посочен при регистрацията в банката. По този начин друг не може да получи информация за твоите карти.