Финансиране

Надеждно финансиране за юридически лица от Texim Bank

Инвестиционно финансиране

Инвестиционните кредити могат да бъдат използвани за инвестиции и разширяване на вашия бизнес при покупка на земя, сгради, машини, оборудване, транспортни средства, строителство, реконструкция и обзавеждане на предприятия, офиси и магазини и други.

Банкови гаранции

При осъществяване на сделките между нови или не добре познати контрагенти, съществува проблем с взаимното недоверие. Тези проблеми могат да бъдат решени като включите в уговорките по търговската си сделка и ангажимент за банкова гаранция.

Оборотно финансиране

Кредити за осигуряване на оборотни средства от Texim Bank! Финансиране на основната бизнес дейност за юридически лица. Вижте продуктите, които предлага Texim Bank.