Инвестиционно финансиране

Какво предлагаме?

  • Инвестиционните кредити могат да бъдат използвани за инвестиции и разширяване на вашия бизнес при покупка на земя, сгради, машини, оборудване, транспортни средства, строителство, реконструкция и обзавеждане на предприятия, офиси и магазини и други.
  • Условията на кредита са индивидуално договорени и съобразени с нуждите на конкретния бизнес.
Кой може да се възползва от финансиране?

Корпоративни клиенти, т.е. лица, които са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон: търговски дружества, бюджетни предприятия и други, както и лицата по чл. 2 от Търговския закон: земеделски производители, лица упражняващи свободни професии и т.н.

Параметри на кредита

Условията на кредита са индивидуално договорени и съобразени с нуждите на конкретния бизнес

Обезпечение

Банката предоставя кредити с приемливи за нея обезпечения, по индивидуална договорка.

Необходими документи

Свържи се с нас