Банкови гаранции

Какво предлагаме?

  • При осъществяване на сделките между нови или не добре познати контрагенти съществува проблем с взаимното недоверие. Тези проблеми могат да бъдат решени като включите в уговорките по търговската си сделка и ангажимент за банкова гаранция.
  • Условията на банковата гаранция са индивидуално договорени и съобразени с нуждите на конкретния бизнес.

Кой може да се възползва от финансиране?

Корпоративни клиенти, които са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон: юридически лица, които са търговски дружества, бюджетни предприятия, земеделски производители и свободни професии;

Параметри на кредита

Условията на кредита са индивидуално договорени и съобразени с нуждите на конкретния бизнес.

Обезпечение

Банката предоставя кредити с приемливи за нея обезпечения, по индивидуална договорка.

Необходими документи

Свържи се с нас