Кредити за финансиране на проекти по програми на ЕС

Какво предлагаме?

  • Кредитите по европейски програми имат за цел да улеснят достъпа на дружествата до финансиране, което им дава възможност да повишат своята конкурентоспособност на пазара.
  • Подходящ за клиенти, които са бенефициенти по програмите за безвъзмездна помощ, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.
  • Условията на кредита са индивидуално договорени и съобразени с нуждите на конкретния бизнес и финансирания проект.
Кой може да се възползва от финансиране?

Корпоративни клиенти, които са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон: юридически лица, които са търговски дружества, бюджетни предприятия, земеделски производители и свободни професии.

Параметри на кредита

Условията на кредита са индивидуално договорени и съобразени с нуждите на конкретния бизнес

Обезпечение

Банката предоставя кредити с приемливи за нея обезпечения, по индивидуална договорка.

Необходими документи

Свържи се с нас