„Тексим Банк“ АД отбеляза своята 30-годишнина и успешното стартиране на новия корпоративен уебсайт

   Уважаеми клиенти,

   Имаме удоволствието да Ви съобщим, че „Тексим Банк“ АД (Банката) отбеляза 30 години успешно присъствие на българския пазар. По този повод на 21.10.2022 г. в  гр. София, в Централно Управление на „Тексим Банк“ АД, бул. „Тодор Александров“ 117 беше организирано специално събитие, което беше уважено от колеги, партньори и гости.

   Ръководството на Банката приветства всички присъстващи на събитието, като в речта си пред гостите акцентира върху утвърждаването на Банката през годините от нейното създаване в далечната 1992 г., постигнатото и всичко, което предстои да постигне през новата дигитална ера.

   „Тексим Банк“ АД е най-старата (първата 100%) частна банка от сега действащите банки в България, която  за тези три десетилетия, през трудните години на прехода към пазарна икономика „Тексим Банк“ АД се стабилизира и утвърди като стабилна банкова институция, въпреки турбуленциите в икономиката и финансовата област. В последните години Банката се развива като иновативна и клиентски ориентирана банка в търсене на нови бизнес възможности и разширяване на пазарното присъствие. Днес, Банката поддържа капиталовата си база и капиталова адекватност на сравнително високи нива, отчита значим ръст на привлечени средства от граждани и предприятия, растеж в кредитирането и много добро качество на кредитния портфейл. Устойчиво разширявайки се, Банката затвърди реномето си на доверен партньор, благодарение на доверието на своите клиенти в управлението на техните финанси, предлагайки банкови продукти с мисия – изключително удобство за тях, постоянната подкрепа на акционерите и, разбира се, кооперативността на мотивирания и сплотен екип, на професионализма, енергията и ангажираността на служителите.

   На събитието беше представена и изцяло новата дигитална визия на Банката. Цялостната трансформация, която Банката постигна със стартиралия на 20.09.2022 г., изцяло нов корпоративен уебсайт е в унисон със стратегията на „Тексим Банк“ АД да предложи на своите индивидуални клиенти (физически, или юридически лица) отличително и цялостно дигитално изживяване. От създаването на нов потребител, до обслужването и предлагането на нови продукти с висока добавена стойност, софтуерното решение ще затвори целия цикъл на обслужване на клиентите и ще подсили тяхната ангажираност и лоялност. За Банката е важен балансът между дигитализацията на услугите и индивидуалното обслужване. Целта й е да се фокусира към желанията на клиентите и това, което те искат, и именно чрез дигитализацията, която прави, да достигне поне до половината от клиентите си и те да усетят реална промяна в продуктите, които използват и ще продължат да използват в бъдеще.

          „Тексим Банк“ АД е от новите поколения дигитални банки със собствен нео бранд, финтех дигитална изработка и нео ценност!

          Екипът на „Тексим Банк“ АД ще продължи устойчиво да следва стратегията си за подобряване на клиентското преживяване и дигитализация на продукти и услуги, като затвърждава лидерските си позиции в дигиталното банкиране; да развива високотехнологични решения, предоставящи възможности на нейните клиенти да банкират от всяка точка на света и по всяко време; да развива  алтернативни канали за мобилно и интернет банкиране; да развива богата си продуктова гама и да предлага лесни, бързи и удобни пакетни продукти и услуги, които непрекъснато да усъвършенства в отговор на променящите се нужди на хората; да подкрепя финансовите проекти на своите клиенти.

   „Тексим Банк“ АД вижда ролята си у нас като един от двигателите на променящите се икономически модели и политики за развитие, както и на по-съществено интегриране на зелената идея в тях. Банката се стреми да постигне синергия между нуждите на клиентите, отговорното отношение към природата и собствените си бизнес цели, предоставяйки иновативни финансови решения, основани на три взаимосвързани приоритета – екологични, социални и управленски аспекти и анализи /зелено банкиране, социално банкиране и устойчиво банкиране/.

   Бъдещето е Дигитално! Бъдещето е Тексим! 

   С уважение,
   Екипът на „Теским Банк“ АД