Какво не знаем за кредитните карти?

  • картови продукти,
  • кредитни карти,
  • предимства,

  Наясно ли сме с всички особености на кредитните карти? Запознати ли сме с техните предимства и недостатъци? Следващият текст ще ни запознае с всеки малък детайл, за да направим своя информиран избор в качеството си на потребители.

  Вероятно на въпроса „Как изглежда една кредитна карта?“, повечето хора биха отговорили – пластика, приличаща на всяка друга карта. В действителност, обаче въпросната пластика е създадена така, че да отговаря на международно установени стандарти. Кои са те?

  На лицевата ѝ страна се съдържат: имената на картодържателя и номера на сметката, датата на валидност на картата, EMV (единен технически стандарт) чип, логото на банката – издател и лого на картовата схема.

  На гърба на пластиката, обикновено откриваме магнитната лента, поле за подпис и код за сигурност (CVV номер), номер на центъра за обслужване на клиенти и кратка информация как функционират кредитните карти.

  Кой издава кредитни карти и как се използват те?

  Банките и други финансови институции могат да издават кредитни карти и предоставят т.н. кредитна линия, която използваме за пазаруване. Изразходените средства от споменатата кредитна линия се изплащат на вноски, като в зависимост от периода на погасяване, може да се начисли и лихва. Препоръчително е кредитната карта да се използва само за разплащания на ПОС терминал, тъй като при теглене на пари в брой от нея се начисляват доста високи такси.

  Какво трябва да знаем за плащанията с кредитна карта?

  • Заплаща се такса за теглене от банкомат, която надвишава таксите за теглене от дебитните карти;
  • Навременното погасяване на задълженията, означава по-малък размер на лихвите и таксите

  Как да се сдобием с кредитна карта?

  Необходимо е да посетим предпочитана от нас банка или финансова институция, където да попълним заявление за издаване на кредитна карта. За да получим одобрение на своята кандидатура, решаващ фактор е нашият кредитен рейтинг.

  Когато кандидатстваме за кредитна карта трябва предварително да пресметнем общата сума на месечните си задължения. Планирането на месечните разходи е сред основните условия за постигане на баланс във финансовото ни състояние. Успехът за изплащането на задълженията ни се крие в отговорността и постоянството ни.

  Основни разлики между кредитни и дебитни карти

  Двете банкови карти нямат външни физически различия и средствата по тях усвояваме по един и същ начин: теглим пари в брой, осъществяваме традиционни или онлайн разплащания.

  Основните различия между двата картови продукта са условията по тях. Кредитните карти са вид банков заем, който трябва да погасяваме навреме и по който дължим лихви и такси, а тегленето на пари в брой излиза скъпо. От друга страна, от дебитните карти, ползваме само средствата, с които в действителност разполагаме, а кешовите тегления са значително по-изгодни.

  ПРЕДИМСТВА НА КРЕДИТНИТЕ КАРТИ

  Плащане на спешни покупки

  В ежедневието често се случва да се появят непланирани разходи, които образуват сътресения в бюджетния ни план. В случай, че нямаме налични спестени средства, едно добро решение е кредитната карта. Плащане на сметки за бита, ремонтни дейности или покупки – отговорът за всички тях може да бъде кредитната карта.

  Гратисен период

  Сред основните плюсове на кредитните карти е гратисният период, или иначе казано, възможността за отлагане на плащания за определен срок, без да се начислява лихва върху използваната сума. Ако погасяването на задължението не се случи в посочения гратисен период обаче, на сумата ще бъде начислена такса, според условията на договора за издаване на кредитна карта.

  Обединяване на задълженията

  Кредитната карта може да има „буферна“ роля за месечния ни бюджет в много случаи, особено когато имаме повече дългове за управление. Ако кредитната ни карта е с по-нисък лихвен процент от останалите кредити, които погасяваме, то можем да използваме нея за разплащане. В случай, че успяваме да изплащаме дълга от кредитната си карта в посочения безлихвен срок, то тогава със сигурност бихме спестявали от лихвите.

  Сигурни плащания

  В условията на някои договори за ползване на кредитна карта е включена защита на плащанията, която предпазва от загуби и злоупотреби в случаите, когато се сблъскаме с ненадеждни търговци. Важно е да знаем, че тези условия се проверяват и дописват преди подписване на договора със съответната банка или финансова институция.

  В качеството си на потребители е добре да знаем, че кредитните карти гарантират доста по-висока защита от измами, в сравнение дебитните.

  Бонуси и награди

  Банките, обичайно разработват механизми, за да стимулират по-честото ползване на кредитни карти, под формата на „Програма за лоялност“. По-честите разплащания с кредитна карта носят на потребителите бонус-точки, които могат да бъдат усвоени по разнообразни начини. Понякога те представляват отстъпки за ползване на други банкови продукти, или намаления в избрани обекти от търговската мрежа. Друг вариант е те да бъдат осребрени – потребителят получава паричен еквивалент на събраните бонус-точки.

  Стабилен кредитен рейтинг

  Кредитен рейтинг е нашето досие като кредитоползватели, до което всички финансови институции имат достъп и което повлиява тяхното решение за отпускане на нов заем или увеличаване сумата по вече съществуващ такъв. Добрият ни кредитен рейтинг е от съществена важност при разглеждане на кандидатурите за ипотечни кредити.

  За да поддържаме изрядно своето кредитно досие понякога кредитните карти имат знакова роля. С нея бихме могли да погасяваме задълженията си навреме и по този начин да поддържаме изрядна кредитната си история. Отговорното ползване на кредитни продукти в миналото ни отваря повече финансови врати за бъдещето.

  Проследяване на разходите

  Финансовата институция – картоиздател изпраща извлечение от кредитната линия веднъж месечно, което представлява напомняне каква сума дължим по картата и в какъв срок. Тази банкова справка получаваме по подразбиране на имейл адреса, посочен в договора за издаване на кредитната карта. Информация за наличността по своята карта можем да получим също от профила си на дигиталните платформи на банката – уебсайт или мобилно приложение.

  Лесни плащания

  Развитието на fintech индустрията е все по осезаемо за крайните потребители на финансови услуги. Някои от иновациите там вече са достъпни и се радват на все по-голяма популярност. Пример е възможността да добавим своята кредитна карта към цифровия или мобилния си портфейл, като по този начин осъществяваме плащанията само с помощта смартфона си.

  Добри лихвени условия

  Преди да заявим кредитната си карта е важно детайлно да проучим възможностите, които пазарът предлага, за да сключим договор при най-добри условия. В промоционален период бихме могли да вземем карта с 0% лихва или минимална такава за определен период от време, която ни гарантира известни бюджетни облекчения.