Сметки

Сметки по предназначение за физически лица: разплащателни, специални или за основни операции от Texim Bank

Разплащателна сметка

Можете да внасяте и теглите суми без ограничение, да нареждате преводи в лева и валута, да издавате дебитни карти и да банкирате от дома си

Сметка за основни операции

Предлагаме ви Платежна сметка за основни операции, чрез която можете да извършвате всички основни банкови операции на по-ниски такси