Сметка за основни операции

Какво предлагаме?

За основните банкови услуги, може да се възползваш от Платежна сметка за основни операции, чрез която извършваш:

 • Вноски и тегления
 • Покупки на ПОС и теглене на суми на банкомат
 • Достъп до Интернет и Мобилно банкиране
 • Вътрешнобанкови и междубанкови преводи
 • Извършване на покупко–продажба на валута и др.
 • Плащания на комунални задължения
 • Операциите се извършват до размера на разполагаемата сума по сметката

Как да открия сметка?

Виж как да откриеш своята сметка за основни операции в Texim Bank
 • 1

  Посети най-близкия и удобен за теб офис на Texim Bank.

 • 2

  Банков консултант ще предостави информация и съдействие

 • 3

  Представи документ за самоличност

 • 4

  Подпиши договор за откриване на сметка за основни операции

ПараметриВиж повече информация за твоята сметка от Texim Bank

Валута

BGN

Минимална сума за откриване

Без изискване

Срок

Безсрочна

Гаранция за спестяванията

Вашите средства по банкови сметки в левa и чуждестранна валута и начислените по тях лихви, открити в ТЕКСИМ БАНК, в общ размер до 196 000 лева са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Информация за таксите

Финансов речник