Сметка за основни операции

Какво предлагаме?

 

Платежна сметка за основни операции

Платежната сметка за основни операции се предлага в български левове и е предназначена за местни и чуждестранни физически лица, пребиваващи законно в Европейския съюз, за извършване на платежни операции на територията на страната безплатно или срещу приемливи такси.

Необходими документи:

 • Документ за самоличност
 • Искане за откриване на сметка
 • Удостоверение, издадено от БНБ, че съгласно Регистъра на банковите сметки и сейфове, клиентът няма открита друга платежна сметка

 

 

Срок за отговор:

 • Платежна сметка за основни операции се открива в срок до 10 дни от получаването от банката на всички необходими документи за откриването й и след подписването на рамков договор.

Платежна сметка за основни операции може да се използва за:

 • Вноски и тегления
 • Покупки на ПОС
 • Теглене на суми на банкомат
 • Достъп до Интернет и Мобилно банкиране
 • Вътрешнобанкови и междубанкови преводи
 • Извършване на покупко–продажба на валута и др.
 • Плащания на комунални задължения
 • Операциите се извършват до размера на разполагаемата сума по сметката

Тексим Банк АД начислява такси за услугите по платежна сметка за основни операции съгл. Приложение №2 към Тарифа за таксите и комисионите на ТЕКСИМ БАНК АД за физически лица /линк към приложението/.

Как да открия сметка?

Виж как да откриеш своята сметка за основни операции в Texim Bank
 • 1

  Посети най-близкия и удобен за теб офис на Texim Bank.

 • 2

  Банков консултант ще предостави информация и съдействие

 • 3

  Представи необходимите документи

 • 4

  Подпиши договор за откриване на сметка за основни операции

ПараметриВиж повече информация за твоята сметка от Texim Bank

Валута

BGN

Минимална сума за откриване

Без изискване

Срок

Безсрочна

Гаранция за спестяванията

Вашите средства по банкови сметки в левa и чуждестранна валута и начислените по тях лихви, открити в ТЕКСИМ БАНК, в общ размер до 196 000 лева са защитени от Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Финансов речник