Сметка със специално предназначение

Ние ти предлагаме

 • Сметките със специално предназначение (ескроу сметки) и режим на ползване на наличните по тях средства
 • Предназначението и специалните изисквания за начина на ползване се посочват изрично в писмен договор
 • Texim Bank гарантира, че изразходването на средствата се извършва след стриктно и пълно изпълнение на поставените по сделката условия
 • Използват се основно при сделки за закупуване на недвижим имот, земя, предоставяне на дадена услуга, закупуване на движимо имущество, покупко – продажба на дружествени дялове
 • Приложими такси и комисионни – по договаряне
 • Сигурност и спокойствие за страните при сключване на определени сделки
 • Texim Bank осъществява контрол върху изпълнението на поставените по сделката условия

Как да открия сметка?

Виж как да откриеш своята сметка със специално предназначение в Texim Bank
 • 1

  Посети най-близкия и удобен за теб офис на Texim Bank.

 • 2

  Банков консултант ще ти предостави информация и съдействие

 • 3

  Представи документ за самоличност

 • 4

  Подпиши договор за откриване на сметка със специално предназначение