Сметки

Различни видове разплащателни сметки за корпоративните клиенти на Texim Bank

Разплащателна сметка

Можете да разкриете разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари и да извършвате както вътрешнобанкови и междубанкови, така и международни разплащания

Набирателна сметка

Ако желаете да регистрирате или увеличите уставния капитал на Вашето дружество, имате възможност да разкриете набирателна сметка при нас.