Сметки със специално предназначение

Ние Ви предлагаме

 • Сметките със специално предназначение (ескроу сметки) и режим на ползване на наличните по тях средства
 • Предназначението и специалните изисквания за начина на ползване се посочват изрично в писмен договор
 • Банката гарантира, че изразходването на средствата се извършва след стриктно и пълно изпълнение на поставените по сделката условия
 • Използват се основно при сделки за закупуване на недвижим имот, земя, предоставяне на дадена услуга, закупуване на движимо имущество, покупко – продажба на дружествени дялове
 • Приложими такси и комисионни – по договаряне
 • Сигурност и спокойствие за страните при сключване на определени сделки
 • Банката осъществява контрол върху изпълнението на поставените по сделката условия

Как да откриете сметка?

Вижте как да откриете своята сметка за основни операции в Texim Bank
 • 1

  Посетете най-близкия и удобен за Вас офис на Texim Bank.

 • 2

  Банков консултант ще Ви предостави информация и съдействие

 • 3

  Представете документ за самоличност

 • 4

  Подпишете договор за откриване на сметка със специално предназначение