Бизнес карти

Бизнес карти от Texim Bank. Кредитни и дебитни карти за юридически лица с най-добри условия!

Бизнес дебитни карти

Дебитна карта MasterCard Business се издава по фирмени разплащателни сметки в BGN, EUR и USD. Плащане на стоки и услуги без такса. Практично решение за Вас и Вашите служители!

Бизнес кредитни карти

Кредитната карта Visa Corporate Gold от Texim Bank е средство за ефективни платежни процеси и контрол на бизнеса. Дълъг гратисен период до 45 дни!

Валутни курсове

В случай на необходимост от превалутиране при осчетоводяване на транзакции, Банката прилага следните правила за превалутиране