Промяна в стойностите на Референтен лихвен процент по кредити (РЛПик) в BGN и EUR, обезпечени с ипотека

Уважаеми клиенти,

С решение на УС на Банката, считано от 15.02.2024 г. се променя Референтният лихвен процент (РЛПик) по кредити на физически лица, обезпечени с ипотека в лева и евро, и приема следните стойности:

  • РЛПик в лева – 0.51%;
  • РЛПик в евро – 0.88%.

Стойността на РЛПик е изчислена въз основа на стойностите на отделните компоненти, в съответствие с  Методика за определяне на РЛПик по кредити на физически лица, обезпечени с ипотека, в сила от 09.08.2019 г.

Новата стойност на РЛПик ще се отрази върху размера на дължимите месечни вноски по кредита, съгласно условията на договора за кредит, поетапно по падежни дати, считано от 15.02.2024 г.

Банката предоставя на кредитополучателите на хартиен носител, на разположение в обслужващия ги офис или друг траен носител, информация за промените в лихвения процент и размера на погасителните вноски по ползвания от тях кредит, след всяко преизчисляване на общия договорен лихвен процент в частта РЛПик, съгласно Методиката за определяне на Референтен лихвен процент по кредити на физически лица, обезпечени с ипотека.

Информация за вноските по ползвания от Вас кредит, може да получавате и по всяко време, ако се регистрирате за мобилно или интернет банкиране. Регистрацията е напълно безплатна и не дължите такси за поддръжка или достъп до нея.

За повече информация или необходимост от съдействие, може да се обърнете към експертите ни в обслужващия Ви офис или да отправите запитване чрез https://www.teximbank.bg/kontakti/

С уважение,

Екипът на “Тексим Банк” АД