Лихвени индекси

I. Кредити на физически лица, обезпечени с ипотека

Действащи стойности на Референтния Лихвен Процент (РЛПик) на Тексим Банк АД за кредити на физически лица в лева и евро, обезпечени с ипотека в сила от 15.02.2024г.:

  • BGN – 0.51%
  • EUR – 0.88%

Референтният лихвен процент (РЛПик) е референтен лихвен индекс, изчисляван по обявена от Банката Методика за определяне на РЛПик по кредити на физически лица, обезпечени с ипотека.

Архив “Референтен лихвен процент, кредити на физически лица обезпечени с ипотека”

II. Кредити на физически лица

1. Действащите стойности на Референтния Лихвен Процент (РЛП) на Тексим Банк АД за кредити на физически лица в лева и евро в сила от 15.02.2024г., както следва:

  • BGN – 0.46%
  • EUR – 0.77%

Референтният лихвен процент (РЛП) е референтен лихвен индекс, изчисляван по обявена от Банката Методика за определяне на РЛП по кредити на физически лица.
Референтният лихвен процент по кредити (РЛП) на Физически лица се определя въз основа на комбинация от публично оповестени индикатори, публикувани от БНБ в раздел “Лихвена статистика”.

Архив “Референтен лихвен процент”

2. Действащите стойности на Базовия Лихвен Процент (БЛП) на Тексим Банк АД за кредити на физически лица в лева и евро в сила от 15.08.2023г. както следва:

  • BGN – 0.78%
  • EUR – 0.87%

Базовият лихвен процент (БЛП) е референтен лихвен индекс, изчисляван по обявена от Банката Методика за определяне на БЛП по кредити на физически лица.
Базовият лихвен процент по кредити (БЛП) на Физически лица се определя въз основа на комбинация от публично оповестени индикатори, публикувани от БНБ в раздел “Лихвена статистика”.

Архив ”Базов лихвен процент”
Методология на ТЕКСИМ БАНК АД за определяне на Базов Лихвен Процент (БЛП) използван за определяне на лихвения процент по кредити на физически лица (архив)

III. Кредити на юридически лица

Лихвените проценти по кредити на юридически лица на ТЕКСИМ БАНК АД се определят от БЛП за юридически лица в лева, евро и щатски долари, валиден за съответния вид кредит и договорна надбавка. БЛП се изчислява по обявена от Банката Методика за определяне на БЛП по кредити на юридически лица.

IV. План за действие

План за действие