Промяна в стойностите на Референтен лихвен процент по кредити на физически лица в BGN и EUR

Уважаеми клиенти,

С решение на УС на Банката, считано от 15.08.2023 г. се променя Референтният лихвен процент (РЛП) по кредити на физически лица в лева и евро и приема следните стойности:

  • РЛП в лева – 0.34%
  • РЛП в евро – 0.45%

Стойността на РЛП е изчислена въз основа на стойностите на отделните компоненти, в съответствие с Методиката за определяне на Референтен лихвен процент по кредити на физически лица, която е в сила от 07.08.2018г.

Новата стойност на РЛП ще се отрази върху размера на дължимите месечни вноски по кредита, съгласно условията на договора за кредит, поетапно по падежни дати, считано от 15.08.2023 г.

Банката предоставя на кредитополучателите на хартиен носител, на разположение в обслужващия ги офис или на друг траен носител, информация за промените в лихвения процент и размера на погасителните вноски по ползвания от тях кредит, след всяко преизчисляване на общия договорен лихвен процент в частта РЛП, съгласно Методиката за определяне на Референтен лихвен процент по кредити на физически лица.

Информация за вноските по ползвания от Вас кредит, може да получавате и по всяко време, ако се регистрирате за мобилно или интернет банкиране. Регистрацията е напълно безплатна и не дължите такси за поддръжка или достъп до нея.

За повече информация или необходимост от съдействие, може да се обърнете към експертите ни в обслужващия Ви офис или да отправите запитване чрез https://www.teximbank.bg/kontakti/

С уважение,

Екипът на “Тексим Банк” АД