Промяна в стойностите на Базов лихвен процент по кредити на физически лица в BGN и EUR

Уважаеми клиенти,

С решение на УС на Банката, считано от 15.08.2023 г. се променя Базовият лихвен процент (БЛП) по кредити на физически лица в лева и евро и приема следните стойности:

  • БЛП в лева – 0.78%;
  • БЛП в евро – 0.87%.

Стойността на БЛП е изчислена въз основа на стойностите на отделните компоненти, в съответствие с  Методика за определяне на БЛП по кредити на физически лица, в сила от 23.07.2014г.

Новата стойност на БЛП ще се отрази върху размера на дължимите месечни вноски по кредита, съгласно условията на договора за кредит, поетапно по падежни дати, считано от 15.08.2023 г.

Банката предоставя на кредитополучателите на хартиен носител, на разположение в обслужващия ги офис или друг траен носител, информация за промените в лихвения процент и размера на погасителните вноски по ползвания от тях кредит, след всяко преизчисляване на общия договорен лихвен процент в частта БЛП, съгласно Методиката за определяне на Базов лихвен процент по кредити на физически лица.

Информация за вноските по ползвания от Вас кредит, може да получавате и по всяко време, ако се регистрирате за мобилно или интернет банкиране. Регистрацията е напълно безплатна и не дължите такси за поддръжка или достъп до нея.

За повече информация или необходимост от съдействие, може да се обърнете към експертите ни в обслужващия Ви офис или да отправите запитване чрез https://www.teximbank.bg/kontakti/

С уважение,

Екипът на “Тексим Банк” АД