Ипотечен кредит за рефинансиране на задължения

Кредитен калкулатор

Жилищен кредит с лихва от 2.6%, БЕЗ ТАКСА за кандидатстване! Ако желаеш да закупиш недвижми имот или рефинансираш ипотечен кредит, виж нашето предложение! Бързо предварително одобрение, на база оценка на доходи - до 1 работен ден!

Валута

210 000
10 000107 500205 000302 500400 000
192 месеца
12 месеца360 месеца
 • Превод на заплата по сметка в Банката

Месечна вноска
1 338.15 лв

Променлив лихвен процент
2.60%

Застраховка "Имущество" за първата година
231.00 лв

Месечна такса за сметка с дебитна карта
2.50 лв

Такса за изготвяне на ипотека
100 лв

Такса оценка на обезпечение
180 лв

Годишен процент на разходите (ГПР)
2.79%

Обща дължима сума
259 774.57 лвОбща дължима сума:Общата сума, която връщаш за срока на кредита, заедно с главница, лихви, такси и застраховки.

Посочените изчисленията са примерни и не представляват търговска оферта. Посоченият годишен лихвен процент е минимален, като параметрите на всеки кредит се определят индивидуално, след оценка на кредитоспособността на клиента и предложеното обезпечение. Годишният лихвен процент е променлив и се формира от референтен лихвен процент по кредити на физически лица, обезпечени с ипотека (РЛПик) в съответната валута и фиксирана надбавка. При изчисляване на ГПР, не са включени нотариални такси за учредяване, подновяване, промяна и заличаване на ипотеката и държавна такса за вписването и, дължими от кредитополучателя. При изчисляване на ГПР, е включен разходът за имуществена застраховка в размер на 0.11% ежегодно върху остатък от главница при допускането, че застраховката на предложеното обезпечение е сключена в застрахователна компания - партньор на Банката. Може да изпратиш онлайн запитване, за да получиш персонализирано предложение за жилищен или ипотечен кредит.

Параметри

Сума

Минимален размер
10000 лв

Максимален размер
400000 лв

Срок

Минимален срок
12 месеца

Максимален срок
360 месеца

Годишна лихва

започва от
2.6%

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от РЛПик по кредити на физически лица в съответната валута, обезпечени с ипотека плюс фиксирана надбавка. Определя се индивидуално за всеки кредитоискател в зависимост от целта на кредита, доходите и предложеното обезпечение.

Представителен пример

Сума
400 000 лв

Срок
360 месеца

Месечна вноска
1 601.36 лв

Годишен процент на разходите (ГПР)
2.76%

Еднократна такса за изготвяне на ипотека
100 лева

Такса за оценка на обезпечение
180 лева

Месечна такса за сметка с дебитна карта
2.50 лева

Общо разходи (лихви, такси, застраховка имот)
185 336.76 лева

Обща дължима сума (главница, лихви, такси, застраховка имот)
585 336.76 лева

Предимства

 • 1

  Експресен отговор

 • 2

  Висок размер на финансиране

 • 3

  Гратисен период

 • 4

  Пълно съдействие

 • 5

  Бонус

 • 6

  Отстъпки

  Без такса за кандидатстване, без такса за оценка на кредитен риск.