Стандартен потребителски кредит

Потребителски кредит с превод на заплата

Валута

35 500
50017 87535 25052 62570 000
63 месеца
3 месеца120 месеца
 • Имам нетен доход над 1 300 лева
 • Желая да ползвам мобилно банкиране Texim Mobile
 • Желая застраховка "Живот"
 • Клиент съм на ПОК Съгласие АД

Месечна вноска
641.85 лв

Променлив лихвен процент
5.00%

Застраховка "Живот" за първата година
269.80 лв

Месечна такса за сметка с дебитна карта
2.50 лв

Годишен процент на разходите (ГПР)
6.23%

Обща дължима сума
41 472.36 лвОбща дължима сума: Общата сума, която връщаш за срока на кредита, заедно с главница, разходи за застраховка, лихви, месечни такси за сметка с дебитна карта.

Посочените изчисленията са примерни. Параметрите на всеки кредит се определят индивидуално, след оценка на кредитоспособността на клиента.

Потребителски кредит с превод на заплата

Сума

Минимален размер
500 лв

Максимален размер
70000 лв

Срок

Минимален срок
3 месеца

Максимален срок
120 месеца

Годишна лихва

от
5%

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от РЛП по кредити на физически лица в лева и фиксирана надбавка. Определя се индивидуално за всеки клиент, в зависимост от кредитоспособността.

Представителен пример

Сума
70 000 лв

Срок
120 месеца

Месечна вноска
742.46 лв

Годишен процент на разходите (ГПР)
6.07%

Месечна такса за сметка с дебитна карта
2.50

Общо дължима сума (главница, лихви, такси, застраховка "Живот")
92 539,12 лева

Предимства

Кандидатствай бързо и лесно в удобен за теб офис на Банката, без такси! За целта е необходимо да имаш доходи от трудов договор, свободна професия или собствен бизнес и задълженията ти да бъдат редовно обслужвани.
 • 1

  Лична оферта

  За теб, според твоите потребности от финансиране. Без такса за кандидатстване и одобрение!

 • 2

  Гъвкави условия

  Без такса за частично или цялостно предсрочно погасяване по всяко време.

 • 3

  Застраховка Живот

  Спокойствие и защита за теб, и семейството ти при непредвидени събития.

 • 4

  Мобилно банкиране

  Безплатно мобилно банкиране, за да имаш достъп до Банката 24/7.