Промоционален потребителски кредит

Кредитен калкулатор

Предложението е валидно за клиенти с нетен доход над 1300 лева при превод на заплата по сметка в Банката и ползване на посочените по - долу допълнителни продукти! Без такса за кандидатстване и одобрение! Срок на промоцията до 31.05.2024г.

Валута

35 500
50017 87535 25052 62570 000
63 месеца
3 месеца120 месеца
 • Желая застраховка Живот%0.20Специална отстъпка от лихвения процент
 • Желая да ползвам мобилно банкиране Texim Mobile%0.10Специална отстъпка от лихвения процент
 • Клиент съм на ПОК Съгласие АД%0.10Специална отстъпка от лихвения процент

Месечна вноска
641.85 лв

Променлив лихвен процент
5.00%

Застраховка "Живот" за първата година
269.80 лв

Месечна такса за сметка с дебитна карта
2.50 лв

Годишен процент на разходите (ГПР)
6.23%

Обща дължима сума
41 472.36 лвОбща дължима сума:Общата сума, която връщаш за срока на кредита, заедно с главница, разходи за застраховка, лихви и такси за обслужване на сметка с дебитна карта.

Моля имай предвид, че изчисленията са примерни и не представляват предложение за кредит. Възможно е да ти предложим различни условия, персонализирани според твоите нужди.

Промоционален кредит с превод на заплата

Сума

Минимален размер
500 лв

Максимален размер
70000 лв

Срок

Минимален срок
3 месеца

Максимален срок
120 месеца

Годишна лихва

от
5%

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от РЛП по кредити на физически лица в лева и фиксирана надбавка. Определя се индивидуално за всеки кредитоискател в зависимост от рисковия профил.

Представителен пример

Сума
70 000 лв

Срок
120 месеца

Месечна вноска
742.46 лв

Годишен процент на разходите (ГПР)
6.07%

Месечна такса за сметка с дебитна карта
2.50 лв

Обща дължима сума (главница, лихви, застраховка "Живот", такси)
92 539.12 лв

Предимства

 • Индивидуална оферта

  Персонализирана според твоето искане за финансиране.

 • Изгодни условия

  Без такса за кандидатстване и одобрение на кредит!

 • Застраховка Живот

  Спокойствие и защита за теб и семейството ти при непредвидени събития.

 • Мобилно банкиране

  Безплатно мобилно банкиране, за да имаш достъп до Банката 24/7.

 • Бързо одобрение

  В срок до 2 часа, след подаване на искане за кредит.

 • Минимум документи

  Кандидатстване в удобен офис на Банката с лична карта.

 • Избор

  Разнообразни продукти и услуги, отстъпки и промоции.

 • Преференции

  Кредитна карта HomeMax без месечни и годишни такси за обслужване.