Потребителски кредит за рефинансиране

Кредитен калкулатор

Управлявай разумно плащанията си по кредити, като ги обединиш в един кредит с една месечна вноска! Вземи до 70 000 лева, за срок от 10 години, с отговор до 2 часа! Виж специалните ни условия при превод на заплата!

Валута

35 500
50017 87535 25052 62570 000
63 месеца
3 месеца120 месеца
 • Превод на заплата%Специална отстъпка 1при превод на заплата, пенсия
 • Клиент на ПОК Съгласие АД%Специална отстъпка 2за клиент на ПОК Съгасие АД
 • Индивидуална застраховка "Живот"%Специална отстъпка 3при сключване на индивидуална застраховка "Живот"
 • Регистрация за мобилно банкиране Texim Bank%Специална отстъпка 4 При регистрация за мобилно банкиране Texim Bank

Месечна вноска
641.85 лв

Променлив лихвен процент
5.00%

Застраховка "Живот" за първата година
269.80 лв

Месечна такса за сметка с дебитна карта
2.50 лв

Годишен процент на разходите (ГПР)
6.23%

Обща дължима сума
41 472.36 лвОбща дължима сума:Общата сума която връщаш за срока на кредита, заедно с главница, разходи за застраховка, лихви и такси за обслужване на сметка с дебитна карта.

Моля имай предвид, че изчисленията са примерни и не представляват търговска оферта. Възможно е да ти предложим различни условия, персонализирани според твоите нужди.

Потребителски кредит за рефинансиране на задължения

Сума

Минимален размер
500 лв

Максимален размер
70000 лв

Срок

Минимален срок
3 месеца

Максимален срок
120 месеца

Годишна лихва

от
5%

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от РЛП по кредити на физически лица в лева и фиксирана надбавка и се определя индивидулно за всеки клиент.

Представителен пример с превод на заплата

Сума
70 000 лв

Срок
120 месеца

Месечна погасителна вноска
742.46 лв

Годишен процент на разходите (ГПР)
6.07%

Месечна такса за обслужване на сметка с дебитна карта
2.50 лева

Обща дължима сума (главница, лихви, такси, застраховки)
92 539.12 лв

Предимства

 • 1

  Лична оферта

  За теб според твоите потребности от финансиране. Без такси за кандидатстване и одобрение!

 • 2

  Гъвкави условия

  Без такса за частично или цялостно предсрочно погасяване по всяко време

 • 3

  Застраховка Живот

  Спокойствие и защита за теб и семейството ти при непредвидени събития

 • 4

  Мобилно банкиране

  Безплатно мобилно банкиране, за да имаш достъп до Банката 24/7