Потребителски кредит, обезпечен с парични средства

Кредитен калкулатор

Защо да харчиш спестяванията си, ако могат успешно да работят за теб? Виж предложението ни и се възползвай от преференциалните условия за кредит, ако имаш депозитна или спестовна сметка при нас! Може да получиш кредит в размер до 95% от сумата на депозит в EUR или BGN!

Валута

74 500
1 00037 50074 000110 500147 000
48 месеца
6 месеца84 месеца

  Месечна вноска
  1 655.60 лв

  Променлив лихвен процент
  3.20%

  Месечна такса за сметка с дебитна карта
  2.50 лв

  Лихва върху депозит
  0.2%

  Годишен процент на разходите (ГПР)
  3.32%

  Обща дължима сума
  79 588.84 лвОбща дължима сума:Общата сума, която връщаш за срока на кредита, заедно с главница, лихви, месечна такса за обслужване на сметка с дебитна карта.

  Посочените изчисления са примерни. Годишният лихвен процент е променлив и се формира от Референтен лихвен процент по кредити на физически лица в съответната валута и фиксирана надбавка. При определяне на годишния лихвен процент по кредит, обезпечен с депозит, се взема предвид действащата клиентска лихва по депозита + 3%. За целите на примерните изчисления, е взета предвид лихва по 36 - месечен депозит в BGN и EUR, съгласно действащия към момента Лихвен бюлетин на Банката.

  Потребителски кредит, обезпечен със залог върху парични средства

  Сума

  Минимален размер
  1000 лв

  Максимален размер
  147000 лв

  Срок на погасяване

  Минимален срок
  6 месеца

  Максимален срок
  84 месеца

  Годишна лихва


  3.2%

  Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на Референтен лихвен процент по кредити на физически лица в лева и фиксирана надбавка. Определя се според лихвения процент по клиентския депозит + 3%.

  Представителен пример

  Сума
  147 000 лв

  Срок на погасвяване
  84 месеца

  Месечна вноска
  1 955.63 лв

  Годишен процент на разходите (ГПР)
  3.29%

  Месечна такса за сметка с дебитна карта
  2.50 лева

  Обща дължима сума (главница, лихви, такси)
  164 483.24 лева

  Условия и предимства

  За да се възползваш от предложението ни, е необходимо да си дееспособен български гражданин с депозирани парични средства по депозитна сметка в ТЕКСИМ БАНК. Кандидатствай с лична карта в удобен за теб офис. При одобрено искане, се сключва договор за потребителски кредит и договор за залог върху паричните средства, като Банката изисква нотариална заверка на препис от него. Кредитът се усоява в рамките на работния ден. При кандидатстване за суми над 20 000 лева, се изисква удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса/наличие на данъчни задължения.
  • Експресно одобрение

   В срок до 2 часа, без изискване за доказване на доход.

  • Преференции

   Специални лихвени условия и такси, различни от стандартно приложимите.

  • Удобство

   Погасяване на еднакви месечни вноски и без такси при предсрочно прекратяване на договора.

  • Бонус

   Кредитна карта HomeMax без месечни и годишни такси, по твое желание!