Овърдрафт с превод на заплата

Практичният кредитен лимит

Потребителски овърдрафт от Texim Bank, чрез който:

 • Винаги разполагаш с допълнителни средства
 • Без фиксиран план на погасяване
 • Посрещаш лесно непредвидени разходи
 • Плащаш лихва само върху усвоената сума
 • Получаваш безплатно мобилно банкиране
 • Изгодна сметка с дебитна карта

Предимства

 • Кандидатстваш веднъж

  Подновява се всяка година безплатно

 • Гъвкав

  Използваш лимита цялостно или на части, по твоя преценка

 • Икономичен

  Плащаш лихва само върху използваната сума в края на месеца

 • Удобен

  Разполагаш със средствата по всяко време

Параметри

Виж повече за твоя овърдрафт от Тексим Банк! Изгоден, гъвкав и икономичен!

Потребителски овърдрафт с превод на заплата

Потребителски овърдрафт с превод на заплата

Максимална сума

До две нетни заплати, максимум 4 000 лева

Годишен лихвен процент

 • От минимум 7.5%. Определя се индивидуално, в зависимост от твоята кредитоспособност.
 • Годишният лихвен процент е променлив и се формира от Референтен лихвен процент по кредити на физически лица в лева, увеличен с фиксирана надбавка.

Срок

1 година, с възможност за подновяване, без изискване за погасяване в края на периода.

Отговор от Банката и получаване на средствата

Ще получиш отговор от нас в рамките на 2 часа. Сумата ще бъде на разположение по сметката ти в рамките на работния ден, след сключване на договора за овърдрафт.

Такси

 • Без такса за кандидатстване и ежегодно подновяване;
 • Еднократна такса за откриване на сметка 3.00 лева и месечна такса за обслужване на сметка с дебитна карта 2.50 лева;
 • Без такса за предсрочно погасяване по всяко време.

Изисквания

 • Поне една заплата или месечен доход, постъпил по сметка в Тексим Банк;
 • Безсрочен трудов договор с изтекъл изпитателен срок;
 • Добра кредитна история

Представителен пример

Годишен процент на разходите (ГПР) 8.65% за овърдрафт в размер на 4 000 лева с променлив годишен лихвен процент в размер на 7.50%, с превод на заплата за срок от 1 година, с еднократна такса за откриване на картова разплащателна сметка 3.00 лв. и за месечно обслужване 2.50 лв. с еднократно погасяване на главницата в края на периода. Обща дължима сума с лихви, такси, комисиони – 4 333.00 лева.