Овърдрафт обезпечен с парични средства

Изгодният кредитен лимит

За да не изразходваш спестяванията си, имаме добро предложение!

 • Овърдрафт до 95% от размера на спестяванията ти в Банката
 • Без изискване за документално доказване на доход
 • Бързо одобрение
 • Без фиксиран погасителен план
 • Атрактивни условия
 • Револвиращ, след погасяване на целия лимит или част от него, може да го ползваш отново
 • Без такса за предсрочно прекратяване

Предимства

 • Ефективен

  Кандидатсваш веднъж, подновява се всяка година без такса.

 • Гъвкав

  Използваш лимита цялостно или на части, по твоя преценка.

 • Изгоден

  Плащаш лихва само върху използваната сума от овърдрафта.

 • Удобен

  Разполагаш със средствата по всяко време, автоматично погасяваш задължения.

Параметри

Виж повече информация за своя овърдрафт обезпечен с парични средства от Texim Bank

Овърдрафт, обезпечен с парични средства по сметка в Банката

Максимална сума

 • До 95% от размера на депозит в лева или евро;
 • До 80% от размера на депозит в щатски долари.

Валута на овърдрафт

 • BGN, EUR

Условия за кандидатстване

 • Наличие на депозитна или влогова сметка в Тексим Банк;
 • Добра кредитна история;
 • Без просрочени публични и данъчни задължения.

Годишен лихвен процент

 • Лихва по депозит + 3%. Лихвата е променлива за срока на кредита, формира се от Референтен лихвен процент (РЛП) по кредити на физически лица в съответната валута плюс фиксирана надбавка, като се заплаща ежемесечно върху използваната част от овърдрафта.

Срок за одобрение от Банката

В срок от 2 часа, след подаване на искане

Такси и комисиони

 • Без такса за ежегодно подновяване;
 • Еднократна такса за откриване на сметка с дебитна карта 3.00 лева и месечна такса за обслужване 2.50 лева;
 • Без такса за предсрочно погасяване и прекратяване на договора по всяко време.

Срок

1 година, с автоматично подновяване, без изискване за зануляване в края на периода.

Обезпечение

Залог върху депозит/влог в EUR, BGN или USD, открит в Тексим Банк.

Представителен пример

Годишен процент на разходите (ГПР) 3.93% за овърдрафт в размер на 5 000 лева с променлив годишен лихвен процент в размер на 3.20%, обезпечен с 36 – месечен депозит в лева, за срок от 1 година, с еднократна такса за откриване на сметка с дебитна карта 3.00 лв. и за месечно обслужване 2.50 лв. с еднократно погасяване на главница в края на периода. Обща дължима сума (главница, лихви, такси) – 5 159.96 лева.