КРЕДИТ ТЕМПО 

ДО 5000 ЛЕВА


ЗА 30 МИНУТИ!
Без първоначални такси!  

Ние ви предлагаме > Изисквания > Как да кандидатствате >

Ние ви предлагаме

  

Одобрение в рамките на 30 минути

 

 Без такси и комисиони, свързани с разглеждането и одобрението на искане за кредит

 

Максимална сума

5 000 лева 

Минимална сума

500 лева

Годишен лихвен процент - променлив

19.95% 

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от Референтен лихвен процент на Банката (РЛП) за кредити на физически лица + фиксирана надбавка.

Годишен процент на разходите (ГПР)

Максимален ГПР (Годишен процент на разходите): 33.73% за кредит в размер на 500 лева за срок от 36 месеца, с променлива годишна лихва 19.95% с включена месечна такса за обслужване на картова разплащателна сметка в размер на 2.50 лв. Обща дължима сума (главница, лихви, такса) - 758.46.лева, месечна вноска 18.57 лева.

Максимален срок на погасяване

3 години

Минимален срок на погасяване

3 месеца

План на погасяване

На еднакви месечни вноски

Одобрение

30 минути

Такси

■ Без такса за разглеждане на искане за кредит и одобрение на кредитна сделка

■ Без такса за предсрочно погасяване

■ Без такса за откриване на картова разплащателна сметка и 2.50лв. за месечна поддръжка на сметката. Такси и комисиони за платежни операции по банковата сметка, съгласно Тарифата на банката за физически лица.

Разрешаване на кредита

■ Кредитът се разрешава в рамките на работния ден след сключването на договора за кредит


 

Представителен пример за Потребителски кредит TЕМПО

Срок на погасяване

24 месеца

36 месеца

Сума на кредит (лева)

Месечна вноска

Месечна вноска

500

25.44

18.57

1 000

50.87

37.14

2 000

101.74

74.28

3 000

152.61

111.41

5 000

254.36

185.69

ГПР (Годишен процент на разходите) 30.40% за кредит в размер на 500 лева за срок от 36 месеца, с променлива годишна лихва 19.95%, с включена месечна такса за обслужване 2.50 лв. Обща дължима сума (главница, лихви, такса) – 733.26 лева, месечна вноска 18.57 лева.

 


Изисквания  Как да кандидатствате