Застраховки

Осигури защита за теб и твоето семейство с разнообразните застрахователни продукти!

Застраховка "Живот" към потребителски кредит

 • Осигурява спокойствие за погасяване на заема при възникнали непредвидени житейски събития
 • Лесно сключване на застраховка
 • Възможност за еднократно или ежегодно заплащане на премията
 • Избор на застрахователни пакети

Предимства

 • Спокойствие

  При непредвидени събития и възникнали рискове

 • Разнообразие

  Избор между различни застрахователни пакети

 • Защита

  Финансова защита от неочаквани житейски събития

 • Улеснение

  Незабавно сключване на застраховка в офис на Банката

  Условия

  Виж повече информация за своята застраховка от Texim BankСключвайки застраховка „Живот“ на кредитополучатели гарантираш спокойствие и защита на твоите дългосрочни интереси. Целта на застраховката е покриване на рискове и събития, които могат да възникнат с кредитополучателите по време на срока на изплащане на кредита и биха причинили трудности.

  Условия и покрития на застраховка "Живот" към потребителски кредит

  Застраховател - партньор на Тексим Банк

  Застрахователна сума

  Застрахователната сума се променя през срока на договора и представлява остатъчната стойност на баланса по кредита към момента на настъпване на застрахователно събитие.

  Валута на застраховката

  • BGN, EUR

  Възраст

  Кредитополучатели на възраст минумум 18 години – максимум 65 годни към датата на сключване на полицата.

  Сключване на застраховка "Живот"

  • Бързо и лесно в офис на Тексим Банк
  • Получаваш полицата веднага

  Срок на застраховката

  Срокът на застраховката се определя в зависимост от срока на договора за кредит.

  Покрития на застраховката

  • Смърт в резултат на  злополука или заболяване
  • Трайно намалена или загубена работоспособност над 85 % в резултат на злополука или заболяване
  • Временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване

  За по – голямо улеснение, ЖЗК „Съгласие“ е обединила тези покрития в два различни застрахователни пакета.

  Застрахователна премия

  Определя се от застрахователната сума, възраст на застрахования, срока на кредита и избрания застрахователен пакет. Премията е платима от кредитополучателя еднократно или ежегодно.

  Полезна информация

  Contact usСвържи се с нас