Дългови инструменти

 • Искате да инвестирате в дългови инструменти.
 • Търсите надежден инвестиционен посредник.
 • Texim Bank е Вашият доверен партньор.

Ние Ви предлагаме:

 • Достъп до български и международни пазари.
 • Възможност за инвестиции в дългови инструменти (корпоративни облигации и ДЦК), чрез които може да реализирате  доход през годините.

Какво Ви е необходимо и друга полезна информация

Условия

 • Открита сметка, по която ще се отразяват операциите с ценни книжа от портфейла на Вашето дружество
 • Сключен Договор за инвестиционно посредничество с Texim Bank
 • Валиден LEI – код

 

Необходими документи

 • Лична карта или паспорт на лицата, които представляват дружеството, както и на действителен собственик.
 • Изрично нотариално заверено пълномощно, ако сте пълномощник.
 • Учредителен акт.

 

*В зависимост от типа дружество е възможно да се изискват други и/или допълнителни документи.

 

 

Информация съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576

Свържете се с нас