Уведомление – промяна в Тарифата

17-03-2022

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че с решение на УС на Банката, влизат в сила следните промени в Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на „ТЕКСИМ БАНК“ АД за физически и юридически лица, както следва:

  • Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на „ТЕКСИМ БАНК“ АД за физически лица: Раздел I. Сметки, Чл.2. Месечни такси за поддържане на банкови сметки и извлечения на движението по тях, т.4, както следва:

 

БИЛО

ЛЕВА ЧУЖДА ВАЛУТА
т.4. Обща експозиция на клиент, която е сбор от всички сметки с дневно салдо в края на деня над 500 000 /петстотин хиляди/ лева или равностойността им в друга валута 0.002 %, върху сумата надвишаваща 500 000 /петстотин хиляди/ лева или равностойността им в друга валута, платима ежедневно 0.002 %, върху сумата надвишаваща 500 000 /петстотин хиляди/ лева или равностойността им в друга валута, платима ежедневно

 

СТАВА

ЛЕВА ЧУЖДА ВАЛУТА
т.4. Обща експозиция на клиент, която е сбор от всички сметки с дневно салдо в края на деня над 1 000 000 /един милион/ лева или равностойността им в друга валута 0.002 % на ден, върху сумата надвишаваща 1 000 000 /един милион/ лева или равностойността им в друга валута 0.002 % на ден, върху сумата надвишаваща 1 000 000 /един милион/ лева или равностойността им в друга валута

 

  • Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на „ТЕКСИМ БАНК“ АД за юридически лица Раздел I. Сметки, Чл.2. Месечни такси за обслужване на банкови сметки и извлечения на движението по тях, т.5, както следва:

 

БИЛО

ЛЕВА

ЧУЖДА ВАЛУТА

т.5. Обща експозиция на клиент, която е сбор от всички сметки с дневно салдо в края на деня над 500 000 /петстотин хиляди/ лева или равностойността им в друга валута 0.002 %, върху сумата надвишаваща 500 000 /петстотин хиляди/ лева или равностойността им в друга валута, платима ежедневно 0.002 %, върху сумата надвишаваща 500 000 /петстотин хиляди/ лева или равностойността им в друга валута, платима ежедневно

 

СТАВА

ЛЕВА

ЧУЖДА ВАЛУТА

т.5. Обща експозиция на клиент, която е сбор от всички сметки с дневно салдо в края на деня над  1 000 000 /един милион/ лева или равностойността им в друга валута 0.002 % на ден, върху сумата надвишаваща 1 000 000 /един милион/ лева или равностойността им в друга валута 0.002 % на ден, върху сумата надвишаваща 1 000 000 /един милион/ лева или равностойността им в друга валута

Промяната в Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на „ТЕКСИМ БАНК“ АД за физически лицаРаздел I. Сметки, Чл.2. Месечни такси за поддържане на банкови сметки и извлечения на движението по тях, т.4, за всички клиенти да влезе в сила считано от 18.03.2022 г.

Промяната в Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на „ТЕКСИМ БАНК“ АД за юридически лица, Раздел I. Сметки, Чл.2. Месечни такси за обслужване на банкови сметки и извлечения на движението по тях, т.5, за всички клиенти да влезе в сила считано от 18.03.2022 г.

 

С уважение,

Екипът на „ТЕКСИМ БАНК“ АД