Уведомление – Промяна на Тарифата за лихви, такси и комисиони

С протокол на УС на „Тексим Банк“ АД №16/07.04.2022 г. са приети изменения в

  • “Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Тексим Банк“ АД за физически лица”, която влиза в сила, считано от 08.06.2022 г.
  • “Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Тексим Банк“ АД за юридически лица”, която влиза в сила, считано от 08.06.2022 г.

 

С промените може да се запознаете от тук:
Промяна на Тарифата за лихви, такси и комисиони на “Тексим Банк” АД.

С уважение,
Екипът на Тексим Банк АД