Уведомление – промени в таксите

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че с решение на УС на Банката, влизат в сила следните промени в таксите по платежни сметки за основни операции по Приложение №2 към Тарифа за таксите и комисионите на ТЕКСИМ БАНК АД за физически лица :

Услуга по платежна сметка за основни операции

Настояща тарифа

Промяна в сила от 18.06.2022г.

Кредитен превод в национална валута
▪ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка

0.79 лв.

0.47 лв.

Периодични преводи, в т.ч. автоматични фиксирани плащания, в т.ч. автоматични преводи Push/Pull

▪ На хартиен носител в национална валута през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

2.78 лв.

2.66 лв.

Промените влизат в сила на 18.06.2022 г.

С уважение,

Екипът на „Тексим Банк“ АД