Уведомление – промяна в тарифата за таксите

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.08.2022 г. се прави промяна в Тарифа за таксите и комисионите на ТЕКСИМ БАНК АД – за физически и юридически лица, както следва:

в Раздел III. РАЗПЛАЩАНИЯ,
Чл.9. Наредени междубанкови преводи в евро в ЕИП
променя се сумата от EUR 51 129,19 (равностойност на 100 000 лева) на EUR 50 000,00.

С уважение,
Екипът на Тексим Банк АД