Уведомление – премахване на такса

Уважаеми клиенти,

Считано от 01 август 2022 г. с Решение на УС на Банката, „Тексим Банк“ АД премахва таксата за наличност на над един милион лева или еквивалента в чужда валута по сметки на всички клиенти на банката.

С уважение,
Екипът на Теским Банк АД