Уведомление – Промяна в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Тексим Банк“ АД за физически лица и за юридически лица

Уважаеми клиенти,

С решение на УС на „Тексим Банк“ АД от 19.06.2024г. са приети следните промени в Тарифите на Тексим Банк АД:

  1. В Тарифа за лихвите таксите и комисионите на Тексим Банк АД за физически лица
  2. В Тарифа за лихвите таксите и комисионите на Тексим Банк АД за юридически лица

С промените може да се запознаете тук.

Промените в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Тексим Банк“ АД за физически лица и Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Тексим Банк“ АД за юридически лица влиза в сила, считано от 19.06.2024 г.

С уважение,

„Тексим Банк“ АД