Уведомление – преход от MasterCard към Visa

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви информираме, че от м. април 2024 Банката стартира издаване на карти само от бранда на Visa. Visa са един от най-широко разпространения бранд издавани и акцептирани карти в световен мащаб, предлагащи всички функционалности и удобства на съвременните картови разплащания.

В тази връзка Ви информираме, че след 01.04.2024 се преустановява издаването и преиздаването на дебитни и кредитни карти MasterCard. Вашата дебитна или кредитна карта MasterCard ще бъде безплатно подновена или преиздадена с нова карта от бранда на Visa в срок до 31.12.2024 г. От края на 2024 г. всички издадени до 31.03.2024 г. дебитни и кредитни карти MasterCard ще бъдат деактивирани. За подновяването или преиздаването на новата Ви дебитна или кредитна карта Visa ще бъдете допълнително уведомени.

Екипът на Тексим банк АД