Уводемление – Промяна в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Тексим Банк“ АД за физически лица

Уважаеми клиенти,

С решение на УС на „Тексим Банк“ АД от 07.02.2024г. са приети промени в:

  • Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Тексим Банк“ АД за физически лица в Раздел V. „Кредитни сделки “.

С новите условия може да се запознаете тук.

Промяната в Тарифата за лихви, такси и комисиони на „Тексим Банк“ АД за физически лица влиза в сила, считано от 12.02.2024 г.

С уважение,

„Тексим Банк“ АД