Уведомление – Протокол от Общо събрание на облигационерите от емисия конвертируеми облигации на „Тексим Банк“ АД

„Тексим Банк“ АД представя Протокол от Общо събрание на облигационерите от емисия конвертируеми облигации на „Тексим Банк“ АД с ISIN: BG2100007207, проведено на 07.08.2023 г.