Уведомление – промяна на лихвените проценти на БЛП за Юридически Лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че с решение на УС на Банката, влизат в сила следните промени, свързани с лихвените проценти на БЛП по кредитни продукти в лева и евро на корпоративни клиенти – юридически лица, както следва:

БЛП СТОЙНОСТ
BGN БИЛО 3.30
СТАВА 3.50
EUR БИЛО 2.80
СТАВА 3.00

Промяната в лихвените проценти по всички нови и сега действащи договори в лева и евро влиза в сила, считано от 02.05.2023 г.

 

С уважение,

Екипът на „Тексим Банк“ АД