Уведомление – Промяна в таксите по платежни сметки за основни операции

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че с решение на УС на Банката, влизат в сила промени в размера на таксите по платежни сметки за основни операции, съгласно Приложение №2 към Тарифа за таксите и комисионите на ТЕКСИМ БАНК АД за физически лица.

Промените са в съответствие с разпоредбата на чл.120а от ЗПУПС и влизат в сила, считано от 01.09.2023г.

 

С уважение,
Екипът на Тексим Банк АД