Уведомление за присъдени рейтингови оценки на „Тексим Банк“ АД от „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ АД

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви уведомяваме, че на 30.01.2024 г. „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ АД потвърди нивата на рейтинги за „Тексим Банк“ АД, както следва:

  • Дългосрочен рейтинг на финансова сила: BB- и краткосрочен рейтинг: B;
  • Дългосрочен рейтинг по национална скала BB (BG) и краткосрочен рейтинг по национална скала B (BG),

като запазва перспективата по тях на „положителна“.

 

Подробна информация може да откриете на интернет-страницата на „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ АД: https://bcra.eu/bg/companies/teksim-bank