Нова услуга незабавни преводи Blink

Уважаеми клиенти,

Във връзка с предлагането на нова услуга – незабавни преводи Blink, Ви уведомяваме, че с решение на УС на Банката, считано от 01.06.2023 г. влизат в сила, промени в:

 1. Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на „Тексим Банк“ АД за физически лица, както следва:
  РАЗДЕЛ III. РАЗПЛАЩАНИЯ Лева Влиза в сила от дата:
  Чл.3. Междубанкови безкасови плащания в национална валута, инициирани от клиент на “Тексим Банк” АД
  т.6 НОВА Незабавни преводи Blink за суми до или равни на 30 000 лв. (при достъпност на ДПУ на получателя)  
  –          В офис на Банката BGN 5.00 01.06.2023г.
  –          Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране BGN 1.00 01.06.2023г.

   

 2. Тарифа за лихвите, таксите и комисионите на „Тексим Банк“ АД за юридически лица, както следва:
  РАЗДЕЛ III. РАЗПЛАЩАНИЯ Лева Влиза в сила от дата:
  Чл.3. Междубанкови безкасови плащания в национална валута, инициирани от клиент на “Тексим Банк” АД
  т.6 НОВА Незабавни преводи Blink за суми до или равни на 30 000 лв. (при достъпност на ДПУ на получателя)  
  –          В офис на Банката BGN 5.50 01.06.2023г.
  –          Чрез системата за Интернет банкиране / Мобилно банкиране BGN 1.50 01.06.2023г.

   

 3. Ръководство за потребителя за Интернет банкиране
 4. Ръководство за потребителя за Мобилно банкиране
 5. Общи условия на „ТЕКСИМ БАНК” АД към Рамков договор за откриване и обслужване на банкови платежни сметки и извършване на платежни операции
 6. Общи условия за Интернет банкиране, Мобилно банкиране и Мобилно приложение „APPROVER“ НА „ТЕКСИМ БАНК” АД.

Посочените документи, изменени във връзка с въвеждането на новата услуга незабавни преводи Blink, са достъпни на сайта на Банката.

С уважение,

Екипът на Тексим Банк АД