БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с частично позлатяване „Цар Михаил III Шишман“

От 20 ноември 2023 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с частично позлатяване на тема „Цар Михаил III Шишман“ от серията „Средновековни български владетели“.

Цената на монетата при пускане в обращение е 144 (сто четиридесет и четири) лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

 

Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета „Цар Михаил III Шишман“

Виж презентацията „Цар Михаил III Шишман“

Виж дипляна „Цар Михаил III Шишман“

 

Продажбите в офисите на Тексим банк АД ще започнат на 22 ноември 2023 година