БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „100 години от основаването на Българския олимпийски комитет“

От 20 март 2023 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „100 години от основаването на Българския олимпийски комитет“.
Цената на монетата при пускане в обращение е 132 (сто тридесет и два) лева.
Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София на ул. „Михаил Тенев“ № 10.
Всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, съгласно представено нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Лицата, които закупуват възпоменателни монети, следва да са пълнолетни, т.е. да имат навършени 18 години.

Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета „100 години от основаването на Българския олимпийски комитет“ емисия 2023 г.

Виж презентацията  „100 години от основаването на Българския олимпийски комитет

Виж дипляна „100 години от основаването на Българския олимпийски комитет

 

За информация на клиентите, в Офис Тодор Александров гр. София, вече се приемат и плащания с карта.

Продажбите в офисите на Тексим банк АД ще започнат на 22 март 2023 год.