БНБ пуска в обращение медна възпоменателна монета „125 години от рождението на Димитър Талев“

От 21 август 2023 г. Българската народна банка пуска в обращение медна възпоменателна монета на тема „125 години от рождението на Димитър Талев“ от серията „Български творци“.

Цената на монетата при пускане в обращение е 54 (петдесет и четири) лева.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета „125 години от рождението на Димитър Талев“

Виж презентацията „125 години от рождението на Димитър Талев“

Виж дипляна „125 години от рождението на Димитър Талев“

Продажбите в офисите на Тексим банк АД ще започнат на 23 август 2023 година